De kortste werg naar actie
en het juiste loket

U kiest tot hoever ik kan helpen

Het regelen van extra hulp of middelen lukt soms prima zelf. Het meeste gedoe is vaak het uitzoeken vooraf en de hele papierwinkel, met die kleine lettertjes en al die formulieren. Ik kan dingen uitzoeken, aanvragen, mailen en bellen. Dat doe ik met liefde.

Carin Stolk, Gids voor mantelzorgers

Wat het probleem is:

U kunt niet alles tegelijk…

Zorg verlenen is al ingrijpend genoeg. U doet wat u kan. En u weet ook wat er nu extra moet gebeuren… maar waar haalt u de tijd en vooral de energie vandaan? Wat zal uw omgeving zeggen als u weer dagenlang achter instanties aan moet bellen? Bovendien; waar haalt u de energie vandaan om weer te strijden tegen de bureaucratie, terwijl u zich zoveel liever zou bekommeren om de persoon zélf?

Ik help u achter de schermen …

Geef het geregel maar uit handen

Als gids voor de mantelzorg kan ik u helpen. Soms is het al genoeg om samen een aanvraag voor te bereiden. Het scheelt zoveel stress als u direct weet bij wie u moet zijn, wat uw rechten en plichten zijn en hoe u voorkomt dat u met een kluitje het riet in wordt gestuurd. Of ik pak ook de telefoon of maak de mail. Dat betekent dat ik u ontzorg… zodat u juist kunt zórgen.

Dat kost wat, maar levert ook veel op

Vergoed vanuit de zorgverzekering

Mijn inbreng wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering of betaalt vanuit een PGB, of via de Werkgever of Gemeente. En ik kan het sneller, weet waar de instanties op letten en ben er minder emotioneel bij betrokken, dus ik blijf altijd vriendelijk. Maar de kans dat een aanvraag lukt, is wel veel groter. En anders maken we samen bezwaar. Ook volgens de procedures. Linksom of rechtsom.

Hoe werkt het?

Mijn hulp begint altijd met een gesprek. Dat kan prima via de telefoon of met videobellen. Ik hoor dan wat er moet gebeuren, ik kan mijn eerste adviezen geven en misschien bent u daarmee al geholpen. 


Soms kan ik snel iets uit handen nemen door dezelfde middag iets aan te vragen. Dan geef ik u een schatting wat het gaat kosten, blijven we nog even wat langer aan de telefoon en handel ik het daarna af. Ik stuur u daarna per mail een factuur voor de gemaakte uren.

En een derde optie is dat het complexer is. Dan is dat eerste gesprek fijn om bijvoorbeeld uw kansen in te schatten en de kosten die erbij horen. Is dat helder, dan kan ik dingen gaan uitzoeken of regelen, dat bepalen we samen en in goed overleg. Mijn tarief is € 88,50/uur incl. btw. Dan weet u dat het papierwerk goed gebeurt, dat ik discreet omga met gegevens en uw privacy en dat ik altijd handel vanuit uw belang. Alleen dat gevoel al is zo fijn.
Carin Stolk mantelzorgmakelaar in onder meer Dantumadiel en Tytjerksteradiel

Even wat voorbeelden…

Ik neem u niet de zorg uit handen, wel het regelwerk rond die zorg. Bijvoorbeeld:

Aanvraag hulpmiddelen
Aanvraag PGB
Gesprek met werkgever over flexibele werktijd of extra verlof
Regelen tijdelijke zorg, of extra zorg van professionals
Zoeken naar passende zorginstelling

Casus

Mooi voorbeeld:

Soms lijkt iets zo eenvoudig. Zoals in het geval van een echtpaar waarvan de man van 44 jaar, MS heeft. Hij is bedlegerig en kan niet veilig zelf vanuit bed naar de badkamer of het toilet.

De oplossing lijkt dan simpel: een grote alarmknop naast dat bed, zodat iemand van de thuiszorg kon komen als zijn vrouw aan het werk was, of even niet bereikbaar. Los van de technische eisen, blijken er dan grote verschillen in aanschafprijs. Die worden vooral veroorzaakt doordat je met die knop ook direct een zorgcontract afsluit met de betreffende organisatie.

In dit geval waren dat er drie. Ze hadden allemaal andere regels en voorwaarden. En ze hadden niet allemaal een zelfde vergoeding afgesproken met de zorgverzekeraar van meneer en mevrouw.

Ik zet de drie opties dan even naast elkaar. Kijken wat het beste past in déze specifieke situatie. En ik regel tussendoor ook even het briefje van de huisarts dat meegestuurd moest worden. Het is allemaal niet moeilijk. Maar het kost wel tijd. En moet precies. Als het fout gaat, liggen je medische gegevens op straat. Of duurt het allemaal maanden langer omdat je één ding vergat aan te vinken in het eerste formulier.

De vijf zorgwetten:

agsdix-smc-featured-1

Wet Langdurige Zorg

agsdix-smc-featured-1

Zorgverzekeringswet

agsdix-smc-featured-1

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

agsdix-smc-featured-1

Participatiewet

agsdix-smc-featured-1

Jeugdwet

Dit zeggen mijn klanten over mij

“Het was zo fijn om met iemand te praten die snapt hoe het werkt. Ik ben niet de zieke, maar het is wel heel fijn dat zij er voor mij is. Na dat ene gesprek kon ik zelf de uitvoering wel weer oppakken.”

Vergoeding vanuit de zorgverzekering?

Bekijk hier of uw zorgverzekeraar
ook deze dienst vergoedt:

Zal ik u deze zorgen dan uit handen nemen? Bel of mail, dat helpt altijd.

Contactformulier

Contact

Telefoon:

06 22 12 33 61

E-mail:

carin@gidsvoormantelzorgers.nl

Adres:

Dokkumerloane 21
9113 AP Wâlterswâld (bij Dokkum)